5.

 ÚSTREDNÉ A REGIONÁLNE MINISTERSTVÁ

Návrh ústredných ministerstiev:

predseda vlády,

podpredseda vlády pre smart, digitalizáciu a eurofondy,

podpredseda vlády pre menšiny, marginalizované skupiny a ľudské práva

Ministerstvo zahraničných vecí SR,

Ministerstvo vnútra SR,

Ministerstvo obrany SR,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Ministerstvo zdravotníctva SR,

Ministerstvo spravodlivosti SR,

Ministerstvo hospodárstva, inovácií a stratégie SR,

Ministerstvo financií SR,

Ministerstvo dopravy a výstavby SR,

Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia SR,

Ministerstvo školstva, kultúry, vedy a výskumu SR

Ministerstvo regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a športu SR.

Návrh regionálnych ministerstiev a generálnych riaditeľov odborov Magistrátu hl. mesta Bratislavy:

regionálny predseda vlády/ primátor hl. mesta,

regionálny podpredseda vlády/viceprimátor hl. mesta/ pre smart, digitalizáciu a eurofondy,

regionálny podpredseda vlády/viceprimátor hl. mesta/ pre menšiny, marginalizované skupiny a ľudské práva,

regionálne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Regionálne Ministerstvo financií a ekonomiky

Regionálne Ministerstvo dopravy a výstavby

Regionálne Ministerstvo zdravotníctva

Regionálne Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia

Regionálne Ministerstvo hospodárstva, inovácii a stratégie

Regionálne Ministerstvo školstva, kultúry, vedy a výskumu

Regionálne Ministerstvo regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a športu