3. 

ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU

Volebný systém pre voľby do Národnej rady SR treba zmeniť. (viď tabuľky)

Okrem parlamentných volieb by sa zmena týkala aj volieb do regionálnych parlamentov, iba komunálne voľby starostov a primátorov ostanú v podstate nezmenené.

Zmena volebného systému by sa rovnako vzťahovala aj na hlavné mesto, volebný systém by bol ako v regiónoch a zmena by sa týkala počtu mestských častí, ktoré navrhujem zredukovať na 5 a tiež volebných obvodov tzv. "veľkej Bratislavy", kde by patrili mestá a okresy Malaciek, Senca a Pezinka.

Obdobné prehodnotenie počtu mestských častí a volebných obvodov by sa dotýkali aj ďalších krajských miest, hlavne Košíc.

Pochopiteľne, takéto radikálne zmeny budú vyžadovať aj zmenu výkonu štátnej správy, ktorú bude nutné prispôsobiť takýmto zmenám, aby dôkladne a symetricky kopíroval zmeny územnosprávneho členenia, ako aj volebného systému. Zároveň sa bude musieť jasne zadefinovať kompetencia regiónov a ich vzťah s ústrednou vládou či NR SR vrátane legislatívnych iniciatív, a to otvorením kompetenčného zákona a, samozrejme napísaním novej Ústavy Slovenskej republiky.

Zmenou volebného systému si budeme voliť poslancov, ktorých poznáme.

"Mečiarov" jeden volebný obvod sa musí stať minulosťou.