17. ZÁKON O TRESTNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ŠTÁTU

Vložte svoj text

17. 

ZÁKON O TRESTNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ŠTÁTU


Je najvyšší čas prijať zákon o hmotnej zodpovednosti politikov a manažérov štátu za spôsobenú škodu na všetkých úrovniach riadenia vrátane samosprávy.

Politici si musia konečne uvedomiť, že spravujú náš spoločný majetok. Sú povinní ho spravovať jednak v zmysle zákona a jednak v súlade s morálkou. Politici majú obrovskú zodpovednosť za správu nášho spoločného majetku a ako vidíme, už desaťročia ho spravujú v duchu hesla "z cudzieho krv netečie".

Každý politik musí niesť nielen osobnú, morálnu a politickú zodpovednosť za správu majetku, ale aj hmotnú. Musí vedieť, že keď zlyhá, tak okrem politickej zodpovednosti bude konfrontovaný aj s hmotnoprávnou zodpovednosťou so všetkými dôsledkami, či spáchal skutok úmyselne, alebo z nedbanlivosti.

Vyzerá to ako jediná možná cesta na vytvorenie tlaku k väčšej zodpovednosti pri spravovaní spoločného majetku. Apelovať na ich morálku, ako vidieť, nestačí. To isté musí platiť aj pre zástupcov štátu vo firmách či už na pozíciách generálnych riaditeľov, výkonných manažérov, či členov predstavenstiev alebo dozorných rád.

Tento zákon významne prispeje k potláčaniu klientelizmu, korupcie a rozkrádaniu nášho spoločného majetku.