14.

 OCHRANA INTERNETOVÉHO PRIESTORU

 A SOCIÁLNYCH SIETÍ

Voľby do národných parlamentov, prezidentské voľby i voľby do EÚ sa v poslednom čase, a nie len na Slovensku, stali hlavne na internete terčom šírenia nepravdivých správ, hoaxov, dezinformácií, ohovárania a pod. Rovnako sa tento problém objavil v plnej nahote aj v boji s pandémiou Covid-19.

Šírenie nepravdivých správ, hoaxov, konšpiračných teórií, šikany, urážania a osočovania, či manipulatívneho ovplyvňovania politickej scény sa stalo fenoménom tejto doby, a to nie len na Slovensku.

Tento fenomén je taký rozšírený, nekontrolovaný a taký nebezpečný, že bude nevyhnutné zo strany európskych inštitúcií okamžite konať. Veľmi rýchlo, rázne a nekompromisne.

Ukázalo sa, že veľké sociálne siete, ktoré sú najväčšími platformami a prostredníctvom ktorých sú tieto dezinformácie šírené, nie sú ochotné (čiastočne schopné) zamedziť takýmto praktikám.

Národné štáty sú veľmi malé na to, aby dokázali komunikovať a ovplyvniť činnosť týchto veľmi bohatých a nadnárodných spoločností.

Aj tu vidím nezastupiteľnú úlohu orgánov a inštitúcií EÚ.

Šírenie takýchto správ sa ukázalo natoľko nebezpečné, že začínajú ovplyvňovať politickú atmosféru vrátane volieb v jednotlivých členských štátoch či volieb do EÚ.

EÚ sa snaží tento fenomén dnešnej doby riešiť, no neúspešne. Tento patologický jav sociálnych sietí a internetu v spojení s anonymitou veľmi výrazne a nebezpečne ohrozuje demokraciu či slobodu slova. V neposlednom rade väčšina anonymných príspevkov v akejkoľvek forme napĺňa podstatu trestných činov v zmysle platnej legislatívy jednotlivých členských štátov EÚ.

Podľa nášho názoru opatrenia, o ktoré sa snaží EÚ, sú a budú málo účinné. Či už medzi ne patrí filtrovanie takýchto správ, cenzúra, mazanie, blokovanie profilov a podobne, všetky sú málo efektívne a dajú sa hravo obísť.

Rozšírenie fenoménu Black PR agentúr a ich zneužívanie v politickom súboji alebo v komerčnej sfére je natoľko nebezpečné a škodlivé, že vážne ohrozujú stabilitu demokracie a fungovania štátu, ako aj obchodnú a komerčnú sféru a rovnú fair-play súťaž.

Jedna z ciest, ako rázne zamedziť šíreniu tohto "vírusu", je zakázať anonymitu.

V dnešnej vyspelej smart civilizácii je veľmi jednoduché softvérovo a technologicky nastaviť spomínané platformy a weby tak, aby prihlásenie a následné užívanie bolo možné len cez identifikáciu ID karty užívateľa. V tom momente nie je možné dané platformy užívať a zároveň zneužívať anonymne.

Čo sa týka maloletých (bez ID kariet), ich prístup na platformy bude možný len cez ID identifikátor rodiča, resp. zákonného zástupcu, ktorý zároveň čiastočne nesie aj trestno-právnu zodpovednosť za činnosť maloletej osoby zverenej do jeho starostlivosti..

Takto orgány činné v trestnom konaní budú môcť okamžite identifikovať osobu (fyzickú alebo právnickú - ID karta konateľa, resp. poverených zamestnancov) a v prípade porušenia zákona okamžite konať aj ex offo. Tak isto aj poškodeným osobám či subjektom takéto opatrenie umožní sa v prípade poškodenia účinne právne brániť.

Podľa nášho názoru je to jedno z mála účinných opatrení, ktoré môže odstrániť do veľkej miery negatívny fenomén internetu ako takého.

EÚ si musí uvedomiť, že internet nie je wild west.

Ak to EÚ nezačne rázne riešiť, sme presvedčení, že nebude ohrozená len demokracia, ale aj civilizácia a nahradí ju anarchia obludných rozmerov.

Naliehavá je potreba iniciovať v EÚ tieto témy, budeme všetkými dostupnými prostriedkami konať tak, aby akcelerovanie riešenia takýchto tém nadobudlo dynamiku a čo v najkratšom možnom čase sme videli reálne kontúry vyššie uvedených riešení a zmien.

Strata anonymity nie je stratou slobody slova či prejavu. Práve naopak.